Elektroinstalācijas

SIA „Latus SARDZE” veiksmīgi un kvalitatīvi izpildot elektromontāžas darbus no 1993. gada ir sevi rekomendējusi kā profesionālu, atbildīgu un drošu sadarbības partneri. Mūsu kompānija izpilda jebkura sarežģītības līmeņa elektromontāžas darbus  spriegumā līdz 20 kV sabiedriskas nozīmes, dzīvojamajos un rūpnieciskas nozīmes objektos (projektēšana, montāža, ekspluatācija, remonts un tehniskā apkalpošana ietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV, tehnisko parametru pārbaude, mērīšana un iestatīšana ietaisēs ar spriegumu līdz  10 kV). Mūsu štatos tiek nodarbināti augsti kvalificēti darbinieki, kuri elektromontāžas darbus izpilda kvalitatīvi un savlaicīgi, […]

Projektēšana

Projektēšana – ir dokumentācijas komplekta radīšanas process, kura misija ir kāda nebūt objekta izveidošana, tā turpmāka ekspluatācija, remonts, vai arī likvidācija. Projektēšana ietver sekojošus etapus: – Objekta iepriekšējā izpēte ar nepeciešamajiem mērījumiem; – Ārējā elektrotīkla enerģētiskā potenciāla analīze; – Dotajā objektā izmantošanai paredzēto elektroiekārtu summārās jaudas aprēķināšana; – Topoloģisko un principiālo shēmu izstrādāšana; – Elektroiekārtu un materiālu sarakstu sastādīšana; – Projekta dokumentācijas sagatavošana; – Projekta saskaņošana attiecīgajos dienestos, pēc nepieciešamības. Izstrādāta projekta katrs punkts tiek vairākkārt pārbaudīts atbilstībai esošajiem standartiem, […]

Videonovērošana

Videonovērošanas  sistēma ir programmaparātu komplekss (videokameras, objektīvi, monitori, reģistratori un citas iekārtas), paredzētas videokontroles organizēšanai kā lokālos, tā arī teritoriāli sadalītos objektos. Pie videonovērošanas funkcijām pieskaitāma ne tikai aizsardzība pret noziedzniekiem, bet arī darbinieku, biroju, veikalu, noliktavu apmeklētāju novērošana un darbības kontrole jebkurā telpā.   Tādā kārtā videonovērošanas sistēma nodrošina: – situācijas vizuālu kontroli apsargājamā objektā – informācijas pārraidi uz novērošanas posteni reālā laika režīmā; – nepārtraukta videonovērošanas  ieraksta  organizēšanu uz ciparu videoreģistratora, kas atļauj dokumentāli apliecināt pārkāpuma faktu; – […]

Apsardzes signalizācija

Mūsdienīga apsardzes signalizācija paredzēta nesankcionātas piekļūšanas fakta atklāšanai apsargājamā objektā, toskait arī pieguļošajā teritorijā, un trauksmes signāla pārraidīšanai. Apsardzes signalizācijas sistēma dod jebkura objekta, neatkarīgi no tā lieluma,  kontroles īstenošanas iespēju cauru diennakti. Kopš 1993. gada mēs īstenojam apsardzes signalizācijas montāžu dažādas nozīmes objektos, ka piemēram biroju ēkas, uzņēmumi, noliktavas, bankas u.c.  Pamatojoties  uz objekta apsekošanu, izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo dokumentu prasībām tiek nosacīts: sistēmas tips (vadu/bezvadu) tehnisko līdzekļu veids un daudzums (apjoma detektori, magnētisko kontaktu signāldevēji, akustiskie detektori, […]

Piekļuves kontroles sistēma

Viena no mūsu kompānijas darbības sfērām ir piekļuves kontroles un vadības sistēmu uzstādīšana, kura reglamentē noteiktu personu piekļuves tiesības teplām vai teritorijai. Sistēma sastāv no programmas aparātu tehniskajiem drošības līdzekļiem, kuru mērķis ir personu ieejas/izejas, transporta līdzekļu iebraukšanas ierobežošana/reģistrācija uzdotajā teritorijā caur durvīm, vārtiem, caurlaidēm.     Sistēmas galvenie uzdevumi : piekļuves ierobežošana uzdotajā teritorijā; personu ar piekļuves tiesībām identificēšana; piekļuves vadība uzdotajā teritorijā (ko, kādā laikā un kādā teritorijā ielaist). Sistēmas papildus uzdevumi: darba laika uzskaite; darba algas aprēķināšana (integrējot ar […]

Automatizācija un vadība

Tehnololoģiskā procesa vadības automatizētā sistēma risina tehnisko objektu operatīvās vadības un kontroles uzdevumus rūpniecībā, enerģētikā un  transportā. Šodien neviens uzņēmums nevar iztikt bez informācijas stehnoloģiju  izmantošanas izpildāmo vadības procedūru uzturēšanā. Mūsdienīgas projektēšanas metodes un elastīga arhitektūra nodrošina rentablu risinājumu iespēju uzņēmuma attīstības visos etapos, ieskaitot projektēšanu, izstrādi, ievešanu ekspluatācijā, apmācības, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī turpmāku attīstību. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas vadības sistēmu var pielāgot dažādu uzdevumu risināšanai, apkalpošanas vienkāršošanai un uzņēmuma funkcionēšanas drošībai.      Pateicoties speciālistu augstajai kvalifikācijai kompānija […]

Ugunsdrošības signalizācija

Ugunsdrošības signalizācija ir jebkura uzņēmuma drošības sistēmas bāzes elements. Tās nepieciešamību diktē kā īpašnieka vēlme nodrošināt savu īpašumu, darbinieku veselību un dzīvību, tā arī Latvijas likumdošanas prasības. Ugunsdrošības  signalizācija ir sarežģīts tehnisko līdzekļu komplekss, kurš kalpo aizdegšanās avota atklāšanai visagrākajā tā rašanās stadijā. Likumsakarīgi, ka ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbība ir efektīvāka, ja to izmanto kompleksi ar pārējām telpu drošības sistēmām (piekļuves kontroles un vadības sistēma, aktīvās ugunsdzēšanas sistēma, dūmu novades sistēma,  apziņošanas sistēma, liftu vadības sistēma un t.t.) Tāpat ugunsgrēka […]

Datoru un telefonu tīkli

Arvien vairāk pieaugošās informācijas plūsmas un ar to apstrādi, saglabāšanu un pārraidi saistīto  operāciju lielais skaits dara neiespējamu funkcionēšanu bez mūsdienīgu IT līdzekļu izmantošanas. Jebkuras organizācijas darbībai nepieciešams lokālais tīkls, kurš apvieno datorus, telefonus, perifērijas iekārtas. Strukturizēta kabeļu sistēma ir universāla, ēkas vai ēku kompleksa telekomunikāciju infrastruktūra, kura nodrošina visa tipa signālu pārraidi, tostarp balss, informācijas, video signālus. Tīklu montāžas pakalpojumi ir nepieciešami vairākumam kompāniju, kuru darbība saistīta ar datortīkla izmantošanu. Tīkla izveide ir vairāku etapu process, kas sastāv no […]