Apsardzes signalizācija

Apsardzes signalizācija

Mūsdienīga apsardzes signalizācija paredzēta nesankcionātas piekļūšanas fakta atklāšanai apsargājamā objektā, toskait arī pieguļošajā teritorijā, un trauksmes signāla pārraidīšanai. Apsardzes signalizācijas sistēma dod jebkura objekta, neatkarīgi no tā lieluma,  kontroles īstenošanas iespēju cauru diennakti.

Kopš 1993. gada mēs īstenojam apsardzes signalizācijas montāžu dažādas nozīmes objektos, ka piemēram biroju ēkas, uzņēmumi, noliktavas, bankas u.c.

 Pamatojoties  uz objekta apsekošanu, izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo dokumentu prasībām tiek nosacīts:

  1. sistēmas tips (vadu/bezvadu)
  2. tehnisko līdzekļu veids un daudzums (apjoma detektori, magnētisko kontaktu signāldevēji, akustiskie detektori, vibrācias detektori un tml.)

Mūsu izpildāmo darbu spektrā ietilpst:

  1. esošo sistēmu modernizācija;
  2. apsardzes signalizācijas sistēmu projektēšana un montāža;
  3. nepieciešamo iekārtu izvēle un piegāde;
  4. palaišanas – regulēšanas darbu izpilde;
  5. sistēmas pieslēgšana dežūrpersonāla/apsardzes kompānijas pultij;
  6. personāla instruktāža;
  7. uzstādīto vai esošo apsardzes signalizācijas sistēmu apkalpošana.