Automatizācija un vadība

Automatizācija un vadība

Tehnololoģiskā procesa vadības automatizētā sistēma risina tehnisko objektu operatīvās vadības un kontroles uzdevumus rūpniecībā, enerģētikā un  transportā. Šodien neviens uzņēmums nevar iztikt bez informācijas stehnoloģiju  izmantošanas izpildāmo vadības procedūru uzturēšanā. Mūsdienīgas projektēšanas metodes un elastīga arhitektūra nodrošina rentablu risinājumu iespēju uzņēmuma attīstības visos etapos, ieskaitot projektēšanu, izstrādi, ievešanu ekspluatācijā, apmācības, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī turpmāku attīstību. Izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas vadības sistēmu var pielāgot dažādu uzdevumu risināšanai, apkalpošanas vienkāršošanai un uzņēmuma funkcionēšanas drošībai.     

Pateicoties speciālistu augstajai kvalifikācijai kompānija SIA “Latus SARDZE” jau vairāku gadu garumā nodarbojas ar jaunu, tehnoloģisko procesu un sistēmas SCADA automatizēto vadības  sistēmu izstrādi , kā arī  uz Siemens,  Schneider Electric u.c. bāzes izstrādāto esošo sistēmu apkalpošanu un uzturēšanu.

Mūsu izpildāmo darbu spektrā ietilpst:

  1. esošo sistēmu modernizācija;
  2. vadības automatizācijas un vizualizācijas sistēmu projektēšana un montāža;
  3. nepieciešamo iekārtu izvēle un piegāde;
  4. vadības automatizācijas un vizualizācijas sistēmu programmēšana;
  5. palaišanas – regulēšanas darbu izpilde;
  6. instruktāžu novadīšana;
  7. uzstādīto vai esošo vadības automatizācijas un vizualizācijas sistēmu apkalpošana un uzturēšana.