Datoru un telefonu tīkli

Datoru un telefonu tīkli

Arvien vairāk pieaugošās informācijas plūsmas un ar to apstrādi, saglabāšanu un pārraidi saistīto  operāciju lielais skaits dara neiespējamu funkcionēšanu bez mūsdienīgu IT līdzekļu izmantošanas.

Jebkuras organizācijas darbībai nepieciešams lokālais tīkls, kurš apvieno datorus, telefonus, perifērijas iekārtas. Strukturizēta kabeļu sistēma ir universāla, ēkas vai ēku kompleksa telekomunikāciju infrastruktūra, kura nodrošina visa tipa signālu pārraidi, tostarp balss, informācijas, video signālus.

Tīklu montāžas pakalpojumi ir nepieciešami vairākumam kompāniju, kuru darbība saistīta ar datortīkla izmantošanu. Tīkla izveide ir vairāku etapu process, kas sastāv no tīkla projektēšanas, tīkla ievilkšanas, tā testēšanas un dokumentēšanas. No lokālā tīkla montāžas kvalitātes atkarājas uzņēmuma nepārtraukta darbība un darbības efektivitāte. Balstoties uz augsti kvalificētiem speciālistiem mūsu kompānija nodarbojas ar tīklu projektēšanu, ievilkšanu, montāžu, tīkla iekārtu uzstādīšanu un ieregulēšanu. Mēs izpildām darbus ne tikai biroju telpās, bet arī rūpniecības zonās.  

Pamatojoties  uz objekta apsekošanu, izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo dokumentu prasībām tiek nosacīts:

  1. sistēmas tips (informācijas plūsmas apjoms un ātrums, lietotāju skaits, informācijas aizsardzības pakāpe, tālākas paplašināšanas iespējas)
  2. tehnisko līdzekļu veids un daudzums (optisko moduļu uzstādīšanas nepieciešamība attālinātiem lietotājiem,  universālā menedžmenta veidošanas iespēja aktīviem informācijas pārslēdzējiem, izmantojamo iekārtu darbības stabilitāte) 

Mūsu izpildāmo darbu spektrā ietilpst:

1. esošo sistēmu modernizācija;

2. sakaru tīklu un tīkla iekārtu  projektēšana un montāža;

3.  nepieciešamo iekārtu izvēle un piegāde;

4. palaišanas – regulēšanas darbu izpilde;

5. personāla instruktāža;

6. uzstādīto vai esošo sistēmu apkalpošana un uzturēšana.