Elektroinstalācijas

Elektroinstalācijas

SIA „Latus SARDZE” veiksmīgi un kvalitatīvi izpildot elektromontāžas darbus no 1993. gada ir sevi rekomendējusi kā profesionālu, atbildīgu un drošu sadarbības partneri. Mūsu kompānija izpilda jebkura sarežģītības līmeņa elektromontāžas darbus  spriegumā līdz 20 kV sabiedriskas nozīmes, dzīvojamajos un rūpnieciskas nozīmes objektos (projektēšana, montāža, ekspluatācija, remonts un tehniskā apkalpošana ietaisēs ar spriegumu līdz 20 kV, tehnisko parametru pārbaude, mērīšana un iestatīšana ietaisēs ar spriegumu līdz  10 kV). Mūsu štatos tiek nodarbināti augsti kvalificēti darbinieki, kuri elektromontāžas darbus izpilda kvalitatīvi un savlaicīgi, bāzējoties uz lielo zināšanu bagāžu un bagātīgo pieredzi. Pateicoties viņiem visi elektrotehniskie darbi tiek izpildīti augstā līmenī, profesionāli un ātri.

Mēs strādājam izmatojot tikai pārbaudītus vadošo ražotāju, tādu kā SIEMENS, ABB, Schneider Electric u.c., elektrotehniskos materiālus. Mūsu darbinieki izmanto tikai mūsdienīgas iekārtas un darba rīkus, kas atļauj ātri un kvalitatīvi izpildīt pat vissarežģītāko elektromontāžu.

Milzīgā pieredze, kā arī kompānijas tehniskais un kadru potenciāls atļauj mums veiksmīgi strādāt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Mūsu pakalpojumu spektrs elektromontāžas jomā:

1. Kabeļu kanalizācijas un kabeļu metālkonstrukciju montāža

2. Vadu un kabeļu ievilkšana

3. Līdz 20 kV sprieguma kabeļu līniju ievilkšana

4.Līdz 10 kV sadales iekārtu montāža un remonts

5. Transformatoru apakšstaciju montāža un remonts

6. Elektroiekārtu montāža

7.Iekšējā un ārējā apgaismojuma tīklu montāža

8. Zibensaizsardzības un zemējuma montāža

9. Elektroiekārtu montāža sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās zonās

10. Automatizēto vadības sistēmu montāža un iestatīšana

11. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas, videonovērošanas, datoru un telefonu tīklu montāža un iestatīšana

12. Piekļuves kontroles sistēmu montāža un iestatīšana

13. Elektrotehnisko ietaišu palaišanas regulēšanas darbi

14. Uzstādīto vai esošo elektrotehnisko ietaišu apkalpošana