Par mums

SIA “ Latus SARDZE” dibināta 1993. gada 26. martā, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 120300321, reģistrācijas datums Komercreģistrā – 2003. gada 23. jūlijs ar vienoto reģistrācijas Nr. 41203003212.

No dibināšanas datuma firma nodarbojas ar sekojošu darbu izpildi :

· elektromontāžas darbi ietaisēs ar spiegumu līdz 20 kV ( tajā skaitā : projektēšana ietaisēs līdz 20 kV, ekspluatācija, remonts un tehniskā apkope ietaisēs līdz 20 kV, tehnisko parametru pārbaude, mērījumi  un ieregulēšana ietaisēs līdz  10 kV);

· apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas iekārtas (projektēšana, montāža, apkope);

· videonovērošanas sistēmas  (projektēšana, montāža, apkope) ;

· pieejas kontroles sistēmas (projektēšana, montāža, apkope) ;

· telefonizācija, skaļruņu apziņošanas sistēmas (projektēšana, montāža, apkope) ;

· televīzijas tīkli, datortīkli (projektēšana, montāža, apkope) ;

· programmējamo loģisko kontrolleru vadības un kontroles sistēmas, vizualizācijas sistēmas  (projektēšana, montāža, apkope) ;

· saspiesta gaisa sistēmas ;

· cauruļvadu apsiles sistēmas.

Visās minētajās darbības sfērās nodarbināti augsti kvalificēti, pieredzējuši speciālisti un  strādnieki. Kopējais darbinieku skaits uz šodienu ir – 65 cilvēki, šis skaits ir svārstīgs, atkarībā no pasūtīto izpildāmo darbu apjoma.  Firmas rīcībā ir pietiekošs mūsdienīgu instrumentu, darbarīku, mērinstrumentu un tehnikas klāsts, kas nodrošina darbu kvalitatīvu izpildi.

Darba kopējā apjoma lielāko daļu sastāda darbi, kuri tiek veikti naftas ķīmijas rūpniecības uzņēmumos, tādos kā kā AS “ Ventamonjaks “, SIA “VK Terminal Services”, SIA “Bio – Venta”, SIA “”Ventspils nafta” termināls”, SIA “VARS Lukoil Baltija”, SIA “STATOIL”, SIA “Latvijas Rietumu Termināls”, “Liepājas Metalurgs”. Pastāvīgo pasūtītāju vidū ir celtniecības kompānijas – SIA“Skonto – Būve“, “RUP“ , “ARBO“, “PILSBŪVE“ un citas, tāpat firma pastāvīgi izpilda liela apjoma Ventspils pašvaldības ietāžu iepirkumu pasūtījumus.

SIA “Latus SARDZE” turpina sadarboties ar Somijas kompāniju “REJLERS”.

Pēdējos gados firma arvien vairāk praktizē lielu, rūpnieciskas nozīmes, elektroapgādes projektu izstrādi – piemēram ir izstrādāti projekti “ MVA gaļas pārstrādes kombināts Granīta ielā 10, Rīgā” un SIA “LUKOIL BATLTIJA R” Olaines naftas bāzes rekonstrukcija”, Zivju pārtrādes uzņēmums Loču ielā 2, Ventspilī, SIA „SPEDAIR” kravu termināls Starptautiskā lidostā „RĪGA”, Loģistikas centrs, industriālais un tehnoloģiskais parks “PORT MILGRĀVIS” Rīgā, Meldru ielā 3 u.c.