Piekļuves kontroles sistēma

Piekļuves kontroles sistēma

Viena no mūsu kompānijas darbības sfērām ir piekļuves kontroles un vadības sistēmu uzstādīšana, kura reglamentē noteiktu personu piekļuves tiesības teplām vai teritorijai. Sistēma sastāv no programmas aparātu tehniskajiem drošības līdzekļiem, kuru mērķis ir personu ieejas/izejas, transporta līdzekļu iebraukšanas ierobežošana/reģistrācija uzdotajā teritorijā caur durvīm, vārtiem, caurlaidēm.    

Sistēmas galvenie uzdevumi :

  1. piekļuves ierobežošana uzdotajā teritorijā;
  2. personu ar piekļuves tiesībām identificēšana;
  3. piekļuves vadība uzdotajā teritorijā (ko, kādā laikā un kādā teritorijā ielaist).

Sistēmas papildus uzdevumi:

  1. darba laika uzskaite;
  2. darba algas aprēķināšana (integrējot ar grāmatvedības uzskaites sistēmām);
  3. personāla/apmeklētāju bāzes uzskaite;
  4. integrācija ar drošības sistēmu, piemēram:

     ◦ ar videonovērošanas sistēmu – sistēmu notikumu arhīvu apvienošanai, signāla padošanai videonovērošanas sitēmai par nepieciešamību startēt ierakstu, pagriezt kameru aizdomīga notikuma seku ierakstīšanai;

   ◦ ar apsardzes – ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu – lai ierobežotu piekļuvi apsardzei pieslēgtām telpām, telpu automātiskai pieslēgšanai/noņemšanai no apsardzes, automātiskai atbloķēšanai ugunsgrēka trauksmes gadījumā.  

Pamatojoties  uz objekta apsekošanu, izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo dokumentu prasībām tiek nosacīts:

1. sistēmas tips (lokālā vai paplašinātā, kā arī integrēšanas pakāpe)

2. tehnisko līdzekļu veids un daudzums (mazajiem birojiem un lielajiem uzņēmumiem ar pieslēgumu РС)

Mūsu izpildāmo darbu spektrā ietilpst:

1. esošo sistēmu modernizācija;

2. piekļuves kontroles un vadības sistēmu projektēšana un montāža;

3. nepieciešamo iekārtu izvēle un piegāde;

4. piekļuves kontroles un vadības sistēmuprogrammēšana;

5. palaišanas – regulēšanas darbu izpilde;

6. sistēmas pieslēgšana dežūrpersonāla/apsardzes kompānijas pultij;

7. personāla instruktāža;

8. uzstādīto vai esošo pieļuves kontroles un vadības sistēmu apkalpošana.