Projektēšana

Projektēšana

Projektēšana – ir dokumentācijas komplekta radīšanas process, kura misija ir kāda nebūt objekta izveidošana, tā turpmāka ekspluatācija, remonts, vai arī likvidācija.

Projektēšana ietver sekojošus etapus:

– Objekta iepriekšējā izpēte ar nepeciešamajiem mērījumiem;

– Ārējā elektrotīkla enerģētiskā potenciāla analīze;

– Dotajā objektā izmantošanai paredzēto elektroiekārtu summārās jaudas aprēķināšana;

– Topoloģisko un principiālo shēmu izstrādāšana;

– Elektroiekārtu un materiālu sarakstu sastādīšana;

– Projekta dokumentācijas sagatavošana;

– Projekta saskaņošana attiecīgajos dienestos, pēc nepieciešamības.

Izstrādāta projekta katrs punkts tiek vairākkārt pārbaudīts atbilstībai esošajiem standartiem, Latvijas likumdošanas prasībām un pasūtītāja vēlmēm.

Elektromontāžas kompānija SIA „Latus SARDZE” īsteno elektrotehnisko projektu profesionālu izstrādi balstoties uz ilggadējo pieredzi un piesaistīto speciālistu augsto kvalifikāciju.

Mēs projektējam tādus objektus, kā, biroju un administratīvās ēkas, noliktavas, skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, ražošanas objektus un daudz citu.

Mēs projektējam

– elektroapgādi;

– elektroiekārtas un apgaismojumu;

– zibensaizsardību;

– vājstrāvas sistēmas;

– automatizācijas un vadības sistēmas.

Elektrotehniskā projektēšana mūsu speciālistu izpildījumā – tā ir uz tehnisko aprēķinu konstruktīvu precizitāti pamatota jaunāko inženierideju realizācija.