Videonovērošana

Videonovērošana

Videonovērošanas  sistēma ir programmaparātu komplekss (videokameras, objektīvi, monitori, reģistratori un citas iekārtas), paredzētas videokontroles organizēšanai kā lokālos, tā arī teritoriāli sadalītos objektos. Pie videonovērošanas funkcijām pieskaitāma ne tikai aizsardzība pret noziedzniekiem, bet arī darbinieku, biroju, veikalu, noliktavu apmeklētāju novērošana un darbības kontrole jebkurā telpā.  

Tādā kārtā videonovērošanas sistēma nodrošina:

– situācijas vizuālu kontroli apsargājamā objektā – informācijas pārraidi uz novērošanas posteni reālā laika režīmā;

– nepārtraukta videonovērošanas  ieraksta  organizēšanu uz ciparu videoreģistratora, kas atļauj dokumentāli apliecināt pārkāpuma faktu;

– apsardzes signalizācijas funkciju izpildi ar videokameru  kustību detektoru starpniecību vai ārējo apsardzes detektoru palīdzību un sistēmas operatora informētību par trauksmes rašanos kontrolējamajā zonā.

Ilgo gadu darba gaitā Latvijas drošības sistēmu tirgū mūsu kompānija ir uzkrājusi lielu pieredzi biroju, noliktavu, uzņēmumu, autostāvvietu un ēku dažādas sarežģītības pakāpju videonovērošanas sistēmu uzstādīšanā, projektēšanā un modernizēšanā.  

Izejot no uzdevumiem, kuri jāatrisina videonovērošanas sistēmai, mēs piedāvājam klientiem stingrām drošības prasībām un attiecībai cena-kvalitāte atbilstošu risinājumu.Tāpat mēs piedāvājam videonovērošanas sistēmu  modernizācijas, paplašināšanas un apkalpošanas pakalpojumus.

Uzstādot videonovērošanas sistēmu, liela nozīme ir iekārtu kvalitātei. Mēs izmantojam tikai laika gaitā pārbaudītas, tādu kompāniju kā Pelco, Vivotec, Computar, JVC, Panasonic, Sanyo, Infinity, Samsung u.c. ražotas kameras un videoreģistratorus.

Pamatojoties  uz objekta apsekošanu, izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo dokumentu prasībām tiek nosacīts:

1.sistēmas tips (analogā videosistēma vai IP-megapikseļu)

2. tehnisko līdzekļu skaits un veids ( videokameru vadības un telemetrijas moduļu pieslēgšanas nepieciešamība, optisko konvertoru pieslēgšana videoattēla attālinatai pārraidei, moduļu-matricu pieslēgšana videokontroles drošības dienesta ērtībai)

3. ieraksta ierīču pieslēgšana videoarhivēšanai `DVR/NVR)

Mūsu izpildāmo darbu spektrā ietilpst:

  1. esošo sistēmu modernizācija;
  2. videonovērošanas sistēmu projektēšana un montāža;
  3. nepieciešamo iekārtu izvēle un piegāde;
  4. palaišanas – regulēšanas darbu izpilde;
  5. sistēmas pieslēgšana dežūrpersonāla/apsardzes kompānijas pultij;
  6. personāla instruktāža;
  7. uzstādīto vai esošo videonovērošanas sistēmu apkalpošana.